Trudnoca

Moje drugo iskustvo | My second experience

Za drugu trudnoću sam saznala kada mi je ćerkica imala godinu ipo dana. To mi je bila najlakša trudnoća.

Nisam čak ni imala osećaj da sam možda nekim slučajem trudna, naravno da smo radili na tome da ostanem trudna opet ali ja se nisam nadala previše da ću ostati trudna tada. Interesantno je to da sam sva tri puta ostala trudna posle 4 meseca pokušavanja. Taj dan sam krenula sa ćerkom kod drugarice na kafu, koja me je inače danima ubeđivala da sam trudna i da uradim test. Ja sam sve pričala, ma neću, neka ga još malo, ne verujem da će išta pokazati ali ona je bila uporna.

Kada sam došla kod nje,ona je naravno već imala spreman test, mogla sam i da pretpostavim.

Da joj učinim otišla sam da uradim test.

Neverovatno! Bio je pozitivan.

Ostala sam u čudu kako je to moguće, pa nemam nijedan jedini simptom. Ona je naravno skakala od sreće jer je bila upravu. Ja sam prvo bila u čudu, dok se nisam osvestila i ukapirala da sam trudna.

Tu trudnoću mi je isto vodio doktor Miloš Tanasković. Nikad lakše trudnoće. Da žena samo poželi takvu trudnoću. Ni mučnine, ni povraćanja, niti mi se spavalo, kao da nisam trudna. Trudnoća je protekla super, svaki ultrazvuk je bio uredu, svi nalazi, dabl test, sve je bilo super. Prolazili su meseci lagano,bližio se i deveti mesec.

Kupovina ,spremanje,pakovanje…

Naravno i ovu trudnoću kao i prethodu sam provela šetajući, bila sam baš aktivna celu trudnoću. Jedan dan sam izašla u šetnju, imala sam bolove krenula sam ka majci i imala sam osećaj da ću se poroditi to veče.

Zvala sam je sa pola puta da joj kažem da imam bolove i ako se desi da ne stignem kod nje onda sam promenila pravac ka bolnici.

Ali uspela sam da stignem kod nje, sela I popila kafu, oprala kosu i merila vreme između kontrakcija.

Nekako se to smirilo. Otišla sam kući, istuširala se i legla da spavam. U ponoć su krenuli bolovi, sve jači i jači, počela sam da šetam po sobi da vidim da li će krenuti da se pojačavaju ili ne.

Postajali su sve jači.

Znala sam, to je to idemo. Probudila sam muža, uzela torbu i krenula u porodilište.

MY SECOND EXPERIENCE

I found out about my second pregnancy when my daughter was a year and a half old. It was the easiest pregnancy for me.

I didn’t even have the feeling that I might be pregnant by any chance, of course we worked to stay pregnant again, but I wasn’t hoping too much to be pregnant then. Interestingly, all three times I was pregnant after 4 months of trying. That day, I went with my daughter to a friend for coffee, who for days convinced me to be pregnant and to take the test. I was saying everything, no, let it be a little longer, I don’t believe she would show anything, but she was persistent.

When I came to her, of course, she already had a test ready, I could guess.

To do her I went to do the test.

Incredibly! He was positive.

I was left wondering how that was possible, so I have no single symptom. Of course she was jumping with happiness because she was right. I was in wonder at first, until I became aware and realized that I was pregnant.

This pregnancy was also led by Dr. Milos Tanaskovic. Never have an easier pregnancy. That a woman only wishes for such a pregnancy. No nausea, no vomiting, no sleep, like I wasn’t pregnant. The pregnancy went great, every ultrasound was fine, all the findings, the double test, everything was great. Months went by slowly, and the ninth month was approaching.

Shopping, saving, packing …

Of course, I also had this pregnancy like I had done before, walking, I was very active throughout the pregnancy. One day I went out for a walk, I was in pain, I was heading for my mother and I had the feeling that I was going to give birth that evening.

I called her halfway to tell her that I was in pain and if she did not get to her then I changed direction to the hospital.

But I managed to get to her, sat down and drank coffee, washed her hair and measured the time between contractions.

Somehow it calmed down. I went home, showered and went to bed. At midnight, the pain started getting stronger and stronger, and I started walking around the room to see if they would start to intensify or not.

They were getting stronger.

I knew, that’s it. I woke up my husband, took my bag and headed to the maternity ward.