Deca

Andrea je prohodala | Andrea started walking

Ova izolacija,bar za mene, ima i dobre strane. Prvo ne moram da razmišljam šta ću pre i gde ću pre sa decom. Moramo da sedimo kod kuće i da se zanimamo kako znamo i čime nađemo…

Drugo mnogo više vremena imamo za decu,da im se posvetimo, da ih saslušamo, da shvatimo šta je u njihovim malim glavicama…

Takođe, imamo mnogo više vremena za Andreu. Sada shvatam da sa prvo dvoje nismo znali ovako da uživamo i da se posvetimo kao njoj sada. Ne samo mi, nego su i deca oduševljena što učestvuju i prisustvuju svakoj njenoj novoj avanturi. Onda slede pitanja „a kako sam ja to, šta sam ja prvi/a rekao/la, kad sam ja prohodao/la…?“

Andrea je jedna veoma uporna beba… sa 6 meseci je puzala. Ja sam, lično, imala mišljenje da deca koja puze kasnije prohodaju. Ali je Andrea dokazala da sam pogrešno mislila.

Ona je sa 9 ipo meseci prohodala. Sada, dve nedelje kasnije, već pokušava da napravi sve brže korake, kao da će da potrči… Sve to duguje bati i seki. Oni su bili uporni da je nauče da hoda i da to bude dok su i oni kod kuće. Davali bi joj ruku da hoda a onda samo puste i ona krene par koraka pa padne, podignu je i opet u krug.


This isolation, at least for me, has its good sides.  First I don’t have to think what I will do sooner and where I will go with the children sooner.  We have to sit at home and be interested in how we know and what we find …

Secondly, we have much more time for children, to devote to them, to listen to them, to understand what is in their little heads …

Also, we have a lot more time for Andrea.  Now I realize that with the first two, we didn’t know how to enjoy and dedicate ourselves like her now.  Not only me, but also the children are thrilled to participate and attend each of her new adventures.  Then the questions are „and how was I, what did I first say when I was walking …?“

Andrea is a very persistent baby … she crawled at 6 months.  Personally, I had the opinion that children who crawl walk later.  But Andrea proved me wrong.

She walked at 9 and a half months.  Now, two weeks later, he is already trying to take faster and faster steps, as if he is going to run … He owes all that to his brother and sister.  They were persistent in teaching her to walk and to do so while they were at home too.  They would give her a hand to walk and then just let go and she took a few steps and fell, lifted her up and back in a circle.

Već par dana nakon prvih koraka krenula je i sama da se pušta. Znali smo da je gotova, da je ukapirala da može i da ćemo sve više paziti na nju. Ali ona nas je i tu demantovala. Ne daje da joj se pomaže već sve sama. Sama pada, sama se podigne…

Kada prođe sve ovo i kada budemo mogle da izlazimo da šetamo ona će već trčati a i mi za njom.

Svaki novi uspeh,svaka nova reč sa svakim detetom sa oduševljenjem pamtim i utiskujem duboko u memoriju. Svako je poseban na svoj način i svako ima posebno mesto u mom srcu. Jedno im je ipak zajedničko, svo troje imaju jako jako nezgodnu narav. Svi su jako veliki borci. Tako da je, pretpostavljate, kod nas u kući ovih dana, blago rečeno, ratno stanje.

Ipak, proćiće i ovo sve i svi mi ćemo izaći jači, složniji.

Zato zbog svoje i sigurnosti svojih najmilijih OSTANITE KOD KUĆE i dokažite da ste odgovorni prema svima.A few days after the first steps, she started to let herself go.  We knew she was done, that she figured she could, and that we would keep an eye on her.  But she denied us there as well.  She does not give her help but everything herself.  She falls by herself, she rises by herself …

When all this passes and when we can go out for a walk, she will already be running and we will be after her.

Every new success, every new word with every child I enthusiastically remember and imprint into my memory.  Everyone is special in their own way and everyone has a special place in my heart.  One thing they have in common though, all three have a very very awkward nature.  They are all very big fighters.  So, you guessed it, there is, to put it mildly, a state of war in our house these days.

However, all this will pass and we will all come out stronger, more united.

So for your own safety and the safety of your loved ones, STAY AT HOME and prove that you are responsible to everyone.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s